Символи та образи. Художній образ. Знакові системи. При

ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ

ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ – створена засобами мови узагальнена картина реальної дійсності або переживань митця у формі конкретного, життєво повного явища.